Verkstedhallen & Lobbyen

Fordelt på 2 lokaler, er Verkstedhallen & Lobbyen egnet for konserter, pre.prod, teater, dans, workshops, seminarer, utstillinger, eventer.

Lokalene er røffe, og er et alternativ til de mer utspjåkete hottellsettingene.

Verkstedhallen & Lobbyen er en del av lokalene etter en bilforretning som driftes av Svartlamon kultur- og næringsstiftelse.

Vi har mange fine naboer i og rundt lokalene våre, blant annet dansere, band og kunstnere, grafikere, Ramp Pub & Spiseri, kulturbunker Dora og et miljø som har avviklet et utall arrangementer.

Vi kan med andre ord skreddersy og fikse helt spesielle arrangementer!

Verkstedhallen

Kapasitet:

Konsert: 600
Teater/dans: 100 – 130
Seminarer/foredrag: 350
Bespisning rundbord: 150

Lobbyen

Kapasitet:

Konsert: ca 135
Seminar/foredrag: 30 – 60
Bespisning: max. 75

Besøksadresse:

Strandveien 29, 7067, Trondheim

Postadresse:

Svartlamon kulturstiftelse

Strandveien 33, 7067 Trondheim

Fakturaadresse:

Invoice.889196@vismabpo.no

Svartlamon kulturstiftelse 
Org.nr. 989 995 766

c/o Visma Services Norge AS
Postboks 1560, 7435 Trondheim

Teknisk ansvarlig:

Leik Raknes Finne
leik.r.finne@gmail.com

Konsert/Booking:

Robert Dyrnes
dyrnes@outlook.com

 

Kontormedarbeider:

Tone Tronstad
tone@svartlamonco.no
+47 476 14 945